Breaking News
  • Novi website Ekovoxprodukt-a!Poštovani posetioci i poslovni partneri, kao što možete da primetite, redizajnirali smo i tehnički unapredili naš website. Nadamo se da će vam biti jos jednostavniji za korišćenje, bogatiji informacijama i [...]

Reference

Article
Reference

Poštovani posetioci, ovde se možete upoznati sa jednim delom naših klijenata koji su nam ukazali svoje poverenje kao i poslovima koje smo za njih uspešno realizovali tokom 2007. i u prvoj polovini 2008. godine. USKORO DOPUNA REFERENC LISTE!

„La Casa Co.“ d.o. Obrenovac
2008.
Izrada idejnog i glavnog projekta montažno betonske trafo stanice.
JKP Obrenovac
2008.
Izvođenje radova na postojećim elektro i gromobranskim instalacijama na objektu u ul. Cara Lazara 3/1 u Obrenovcu .
„Vuković company“ d.o.o.
2008.
Izrada vodovodnih i kanalizacionih instalacija na stambenom objektu u ul. Kralja Alksandra I br. 11E u Rvatima-Obrenovac.
„Vuković company“ d.o.o.
2008.
Izrada elektro instalacije na stambenom objektu u ul. Kralja Aleksandra I br. 11E u Rvatima-Obrenovac.
Đorđević Slaviša i ostali
2008.
Izvođenje radova na izgradnji objekata, izrada elektro, vodovodnih i kanalizacionih instalacija u objektu u ul. Svetog Save 1, Dudovi-Obrenovac.
Đorđević Slaviša i ostali
2008.
Izvođenje radova na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama na objektu u ul. Svetog Save 11-13, Dudovi-Obrenovac.
Posavina Slap
2008.
Izvođenje radova na izradi instalacija jake i slabe struje u objektu robne kuće u Obrenovcu u ul. Karađorđevoj br.6.
Izoekomont
2008.
Radovi na rekonstrukciji elektroinstalacija.
EPI d.o.o.
2008.
Izrada betonskih postolja za stubove javne rasvete.
EPI d.o.o.
2008.
Radovi na demontaži i montaži svetiljki u objektu GO Obrenovac – II sprat i prizemlje.
Posavina Slap
2008.
Izvođenje radova na izradi instalacija jake i slabe struje u objektu robne kuće uObrenovcu u ul. Krađurđevoj br.6 .
Pro Tent d.o.o.
2008.
Izrada glavnog projekta kompleksa banja (kod Hotela) u Obrenovcu.
Đorđević Slaviša i ostali
2008,
Izvođenje elektroinstalacija na objektu u ul. Svetog Save br.1, Dudovi-Obrenovac.
„Vuković Company“ d.o.o.
2008.
Izgradnja niskonaponske elektro mreže-napojnog kabla na kat. parceli 605/1.
JP „Poslovni prostor“ Obrenovac
2008.
Izvođenje radova na intervenciji za razdvajanje električnog brojila i instaliranje još dva električna brojila u poslovnom prostoru u ul. Kralja Petra br. 7.
JP „Poslovni prostor“ Obrenovac
2008.
Izvođenje radova na rekonstrukciji elektroinstalacija jake i slabe struje u poslovnom prostoru u objektu ul. M. Obrenovića br. 125-sprat gradske kafane „Central“.
Đorđević Slaviša i ostali
2008.
Izrada napojnog kabla za SPO u ul. Svetog Save 11-13, Obrenovac.
„Izoekomont“
2008.
Izvođenje radova na elektroinstalacijama.
Gradska opština Obrenovac
2008.
Izrada instalacije za slabu struju u objektu GO Obrenovac.
„Vuković company“ d.o.o.
2008.
Izrada elektro instalacije na stambenom objektu u ul. Kneza Sime Markovića br. 1 u Rvatima-Obrenovac.
„Vuković company“ d.o.o.
2007.
Izvođenje vodovodnih i kanalizacionih instalacija na stambenom objektu u ul. Branislava Nušića br. 24 u Rvatima-Obrenovac.
Đorđević Slaviša i ostali
2007.
Izvođenje radova na vodovodnim i kanalizacionim instalacijama na objektu u ul. sSvetog Save 11-13, Dudovi-Obrenovac.
EPI d.o.o.
2007.
Ugradnja novih plafonskih svetiljki u prostorijama objekta u GO Obrenovac.
EPI d.o.o.
2007.
Radovi na elektroinstalacijama.
„Lazar Ćekić“ PR
2007.
Nabavka materijala i ugradnja gromobranske instalacije na Mlečnoj hali, Zelena pijaca u Obrenovcu.
Matić Zoran i Mijatović Živorad
2007.
Izrada napojnog kabla za stambene objekte u Belom Polju u Obrenovcu.
Intermol d.o.o.
2007.
Izvođenje radova na elektroinstalacijama i inženjerske usluge.
Banca Intesa d.o.o.
2007.
Izvođenje radova na elektroinstalacijama u objektu banke „Intesa“ u Obrenovcu.
„Kulić“ s.z.r.
2007.
Izvođenje radova na elektroinstalacijama i inženjerske usluge.
Gimnazija u Obrenovcu
2007.
Izvođenje radova na elektroinstalacijama u objektu Gimnazije u Obrenovu.
EFG Eurobank
2007.
Izvođenje radova na elektroinstalacijama u objektu EFG Eurobank u Obrenovcu.
„Anđela R Trans“
2007.
Izvođenje radova na elektroinstalacijama i inženjerske usluge.
Gradska opština Obrenovac
2007.
Izvođenje radova na elektzroinstalacijama za automatsko otkrivanje i dojavu požara sa izradom stručnog nalaza u objektu GO Obrenovac.
„Elkom“ d.o.o.
2007.
Izrada softvera i šematske dokumentacije za semaforske uređaje.
„Energoming“
2007.
Izvođenje radova na elektroinstalacijama u objektu KCS „Sava“ u Obrenovcu.
JKP Obrenovac
2007.
Izvođenje radova na elektroinstalacijama za merne grupe po hidroforima u Bariču, Mislođinu i Maloj Moštanici.
„Izoekomont“
2007.
Izvođenje radova na elektroinstalacijama (strujni transformatori).
SZSR „Quercus“
2007.
Izvođenje radova na elektroinstalacijama na objektu fabrika-Barič.
„Heroj Pinki“ a.d.
2007.
Rekonstrukcija napajanja ormana upravljanja elektro pogona na objektu u Zabrežju.
„Top Spin“ – Protent
2007.
Izvođenje radova na elektroinstalacijama u objektu „Top Spin“ u Domu kulture u Obrenovcu.
„Šaljić Melemi“ d.o.o.
2007.
Izgradnja niskonaponske vazdušne mreže i podzemne niskonaponske mreže za objekat u ul. Bore Markovića br, 92A, Zabrežje.
SZGR „Lazar Čekić“
2007.
Izgradnja niskonaponske eletro mreže za priključenje stambenog objekta u Bariču.
„Vuković Company“ d.o.o.
2007.
Izvođenje elektroinstalacija na stambenom objektu u ul. Branislava Nušića br. 24 u Rvatima-Obrenovac.
Đorđević Slaviša i ostali
2007.
Izvođenje elektroinstalacija na objektu u ul. Svetog Save 11-13, Dudovi-Obrenovac.
SZSR „Quercus“
2007.
Izgradnja stubne trafo stanice i nadzemne mreže u Bariču.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Article